loading icon

فراخوان برای اقدام جهانی علیه پایگاه‌های نظامی

فعالان مصمم در جهان علیه اشغال، نظامی‌گری و پایگاه‌های خارجی در سرزمین‌های شان، دست به مقاومت زده اند
مبارزات آنان شجاعانه و مستمر بوده است

زمان آن است که همه آنانی که در سطح جهان علیه جنگ اند متحد گردند


فراخوان را مطالعه کنید
00

days


00

hours


00

minutes


00

seconds


با ما بپیوندید

برای یک اقدام جهانی علیه جنگ و نظامی‌گری

افغانستان، ایتالیا، فلپین، امریکا فقط چندی کشوری اند که در هفتم اکتوبر برنامه‌های اعتراضی و راهپیمایی‌هایی راه اندازی خواهند کرد
برای معلومات بیشتر با ما تماس بگیرید و یا گزارش فعالیت‌های خود را به ما ارسال نمایید: